میکروبلاگ اجتماعی توئیتی

موسیقی گروه

آن سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند

مدیران گروه

بر مبنای ارسال:

رتبه 3

بر مبنای کاربر:

رتبه 12

بر مبنای طرفدار:

رتبه 9

بر مبنای بازدید:

رتبه 6

برچسب‌های کاربری

دل نوشته ها (گروه عمومی · 64 کاربر · 5328 پست)
برای مشاهده قوانین و نکات مرتبط با گروه‌ها در توئیتی اینجا کلیک کنید.

ارسالهای دل نوشته ها

solmaz

حذف شده است.
» امکان مشاهده‌ي پروفايل و ارسالهاي وي براي هيچ کس مقدور نمي‌باشد.

امضا: جماعت ما مینالن از کمبود دختر پاک ... داداش، قبل از اینکه دنبال ((فاطمه )) باشی، خودت (( علی )) باش....
solmaz

حذف شده است.
» امکان مشاهده‌ي پروفايل و ارسالهاي وي براي هيچ کس مقدور نمي‌باشد.

امضا: جماعت ما مینالن از کمبود دختر پاک ... داداش، قبل از اینکه دنبال ((فاطمه )) باشی، خودت (( علی )) باش....
solmaz

حذف شده است.
» امکان مشاهده‌ي پروفايل و ارسالهاي وي براي هيچ کس مقدور نمي‌باشد.

امضا: جماعت ما مینالن از کمبود دختر پاک ... داداش، قبل از اینکه دنبال ((فاطمه )) باشی، خودت (( علی )) باش....
solmaz

حذف شده است.
» امکان مشاهده‌ي پروفايل و ارسالهاي وي براي هيچ کس مقدور نمي‌باشد.

امضا: جماعت ما مینالن از کمبود دختر پاک ... داداش، قبل از اینکه دنبال ((فاطمه )) باشی، خودت (( علی )) باش....
میکروبلاگ اجتماعی توئیتی
براي حمايت از ما روزي يک بار برو روي تبليغات سمت راست کليک کنيد
solmaz

حذف شده است.
» امکان مشاهده‌ي پروفايل و ارسالهاي وي براي هيچ کس مقدور نمي‌باشد.

امضا: جماعت ما مینالن از کمبود دختر پاک ... داداش، قبل از اینکه دنبال ((فاطمه )) باشی، خودت (( علی )) باش....
solmaz

حذف شده است.
» امکان مشاهده‌ي پروفايل و ارسالهاي وي براي هيچ کس مقدور نمي‌باشد.

امضا: جماعت ما مینالن از کمبود دختر پاک ... داداش، قبل از اینکه دنبال ((فاطمه )) باشی، خودت (( علی )) باش....
mary

شرکت کانزاس بعداز اینکه فهمیدمردم فقیر
ازکیسه گندم برای فرزندانشان لباس میدوزند،
کیسه ها راطرحدار کرد وآرم شرکت راطوری
طراحی کرد که بعد از یکبارشستن ازبین برود

photo_2016-07-30_23-46-35.jpg

تصوير پيوست

شبکه میکروبلاگ اجتماعی توئیتی

مشاهده دانلود
امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم
mary

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست
آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست
همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد
بال وقتی قفس پرزدن چلچله هاست
بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست
باز می پرسمت از مساله ی دوری و عشق
و سکوت تو جواب همه ی مساله هاست

امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم
میکروبلاگ اجتماعی توئیتی
براي حمايت از ما روزي يک بار برو روي تبليغات سمت راست کليک کنيد
mary
پیک اول را ؛!» که در پیمانه ریخت...
آبرومان ؛»» در ره میخانه ریخت...
پیک دوم را به ؛ » عشق او زدیم....
باده سر شد ؛ما همه هو هو زدیم...
پیک سوم را زدیم و سوختیم...
تار دل بر پود مستی دوختیم...
پیک چهارم پیک اهل راز بود...
ساقی بامیخوارگان دمسازبود..
پیک پنجم پرده را از هم درید..
مژده ی کشف وشهوددل رسید..
پیک ششم همرهی با دار بود...
شوق وصل ووعده ی دیداربود...
پیک هفتم ما همه ساقی شدیم...
ساقی و جام می و باقی شدیم...
هفت پیک عشق مستم کرده است...
ساقی امشب می پرستم کرده است
امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم
mary

بغلم کن که کمی ساکت وآرام شوم
در خیالی که گرفتار تو شددام شوم
بی هوا بوسه مزن بر رخ من
بوسه انگاه بزن باز که من رام شوم
بی تو در خلوت این خانه گرفتار شدم
تو بیا تاکه کمی شاد از این کام شوم
پنجره باز کن نغمه بزن بر خورشید
من به شوق پرستو به این بام شوم
وقت رفتن تو بیا باز بزن بوسه ی مهر
تا که من همره آن یار دلارام شوم

امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم