ارسال پیام خصوصی ارسال پیام به kamyab

kamyab


113

4984 پست

2.02 پست درروز

دنبال شدگان

نمایش همه

مدال هاي من

بیش از 500 پست ارسال کرده استبیش از 1000 پست ارسال کرده استبیش از 1500 پست ارسال کرده استبیش از 2000 پست ارسال کرده استبیش از 2500پست ارسال کرده استبیش از 3000 پست ارسال کرده استبیش از 3500 پست ارسال کرده استبیش از 4000 پست ارسال کرده استبیش از 4500 پست ارسال کرده استبیش از 500 دیدگاه ارسال کردهبیش از 1000 دیدگاه ارسال کردهبیش از 1500 دیدگاه ارسال کرده
kamyab کسي را به جامعه مجازي میکروبلاگ اجتماعی توئیتی معرفي نکرده است.
براي دعوت کاربران ومعرفي جامعه مجازي میکروبلاگ اجتماعی توئیتی از بخش ارسال دعوتنامه اقدام نماييد.

کد QR شخصی

درباره من

صدایم به کجا میرسد... ایا این سقف اجازه عبور صدایم میدهد او عوض شده است میخندد اما بی من گریه میکند اما بی شونه های من میخوابد اما بی اغوش من میرقصد اما بی دستان من میجنگد اما نه بخاطر داشتن من بی فایده اس وقت تلف میکنم صدایمم فقط در این اتاق میپیچد......

جزئیات

جنسیت: مرد
تولد: 2012-08-08
تاریخ عضویت: 1390/07/05
آخرین ورود: 1392/06/15 - 09:15 ق.ظ

مشخصات

محل زندگي:

تهران