ارسال پیام خصوصی ارسال پیام به kamyab

kamyab


113

4984 پست

2.03 پست درروز

دنبال شدگان

نمایش همه

مدال هاي من

بیش از 500 پست ارسال کرده استبیش از 1000 پست ارسال کرده استبیش از 1500 پست ارسال کرده استبیش از 2000 پست ارسال کرده استبیش از 2500پست ارسال کرده استبیش از 3000 پست ارسال کرده استبیش از 3500 پست ارسال کرده استبیش از 4000 پست ارسال کرده استبیش از 4500 پست ارسال کرده استبیش از 500 دیدگاه ارسال کردهبیش از 1000 دیدگاه ارسال کردهبیش از 1500 دیدگاه ارسال کرده
kamyab کسي را به جامعه مجازي میکروبلاگ اجتماعی توئیتی معرفي نکرده است.
براي دعوت کاربران ومعرفي جامعه مجازي میکروبلاگ اجتماعی توئیتی از بخش ارسال دعوتنامه اقدام نماييد.

کد QR شخصی

kamyab
@zakiyeh {-72-}{-72-}
اين ارسال را بازنشر کرده است
kamyab

مهتاب بود قهوه بود سیگار روشن بر لب صندلی خالی کنارم همه بودند اما تنها تو نبودی!

kamyab

من که سیگاری نخواستم! اشک هایم را دود میکنم یادت را دود میکنم نگاهت را دود میکنم چیزی جز ته دلی باقی نمانده! آن هم زیر پا له میکنم…

اين ارسال را بازنشر کرده است
kamyab

آموخته ام كسی كه يادم نکرد...من يادش كنم... شايداوتنهاترازمن باشد.. شب بخير دوستان{-43-}

دیدگاه 3 . .
اين ارسال را پسنديده اند

میکروبلاگ اجتماعی توئیتی
براي حمايت از ما روزي يک بار برو روي تبليغات سمت راست کليک کنيد
kamyab

سنگــــــــــــــــم! ســــــــــــــــردم! پُرسكوتــــــــــــم! به گمانم مرده باشم !...

دیدگاه 2 . .
اين ارسال را پسنديده اند

kamyab

باران نبار!!! من نه چتر دارم نه یار نبار لعنتی “من” دیگر ” ما” نیستیم

دیدگاه 4 . .
اين ارسال را پسنديده اند

kamyab

الان سالهاست که مرده ام و فراموش گشته ام از میان مردمان او مرا کشت و زنده در گور افکند مرا..

دیدگاه 2 . .
اين ارسال را پسنديده اند

kamyab

گاهی وقتا نقابتو وردار ! شاید دوست داشتنی تر بشی

دیدگاه 2 . .
اين ارسال را پسنديده اند

میکروبلاگ اجتماعی توئیتی
براي حمايت از ما روزي يک بار برو روي تبليغات سمت راست کليک کنيد
kamyab
@یاور همیشه موئمن... اگه یه پروانه اومد نشست رو شونت،حتمأ بکشش! اون بی سلیقه همون بهترکه بمیره!!!
18 دیدگاه 2 . .
اين ارسال را پسنديده اند

kamyab

بیستون تو سرت بخوره . . . . . . ! تو همین یک وجب دیوار فاصله را بردار. . . . . . من باورت میکنم

دیدگاه 1 . .
اين ارسال را پسنديده است