میکروبلاگ اجتماعی توئیتی
کوروش کبیر بزگ مرد پارسی:
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

مدیران گروه

بر مبنای ارسال:

رتبه 24

بر مبنای کاربر:

رتبه 24

بر مبنای طرفدار:

رتبه 23

بر مبنای بازدید:

رتبه 20

برچسب‌های کاربری

کوروش کبیر (گروه عمومی · 35 کاربر · 314 پست)
برای مشاهده قوانین و نکات مرتبط با گروه‌ها در توئیتی اینجا کلیک کنید.

ارسالهای کوروش کبیر

mary
در فضائي که کاهنان، ساحران، آتشبانان بي شمار به بهانه وساطت صدها خدا و

خداي نما مردم ساده را گوسفندوار به کنار قربانگاهها، معابد و آتشگاه ها ميکشيدند
امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم
mary

برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان

کشورم به دست می آورم .

امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم
mary

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران، زنان و کودکان

کشورم را درآرامش و شادان ببینم
امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم
mary
هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم کشورم

بردگانی زبون،سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است

سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است .

 
امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم
میکروبلاگ اجتماعی توئیتی
براي حمايت از ما روزي يک بار برو روي تبليغات سمت راست کليک کنيد
mary

  کمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمینم است نادرها بسیار آمده اند

و بازخواهند آمد اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد

این آرزوی همه عمرم بوده است .

امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم
mary

جهان انجمن شد بر تخت اوي               از آن بر شده فره بخت اوي

به جمشيد بر گوهر افشاندند               مر آن روز را روز نو خواندند

سر سال نو هرمز فرودين                     بر آسوده از رنج تن، دل ز کين

به نوروز نو شاه گيتي فروز                   بر آن تخت بنشست فيروزروز

بزرگان به شادي بياراستند                   مي و رود و رامشگران خواستند


امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم
mary

کوروش دوم که به کوروش بزرگ و کوروش کبیر مشهور است. بنیان‌گذار و

نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود که در بین سال‌های ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از

میلاد، بر نواحی گسترده‌ای از آسیا حکومت می‌کرد. کوروش در استوانه خود که

دربابل کشف شده، خودش را «فرزند کمبوجیه، شاه بزرگ انشان، نوادهٔ کوروش، شاه

بزرگ انشان، نوادهٔ چیش پیش، شاه بزرگ انشان، از خانواده‌ای که همیشه پادشاه
بوده‌است» معرفی می‌کند.

امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم
mary

برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان
کشورم به دست می آورم .

امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم
میکروبلاگ اجتماعی توئیتی
براي حمايت از ما روزي يک بار برو روي تبليغات سمت راست کليک کنيد
mary

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران، زنان و کودکان
کشورم را درآرامش و شادان ببینم .

امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم
mary

هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم کشورم
بردگانی زبون،سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است
سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است .

امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم