http://twitty.ir/mehdi2012
برای ارزوهایی که میمیرند سکوتی میکنم سنگین تر از فریاد.... [درباره]

مهدی

ارشد مدیریت دولتی .کم میام چون وقت نمیکنم.... درباره
ارسال پیام خصوصی ارسال پیام به mehdi2012
هويت اين کاربر تاييد شده است

مهدی


7

مديرکل سايت

مديرارشد سايت

حمايت کنندهvip

حمايت کننده ويژه

حمايت کنندهgold

4460 پست

1.78 پست درروز

اصفهان

امتياز: 33941

دنبال شدگان

نمایش همه

مدال هاي من

حامی مالیتوسعه دهندهآنلاینکاربر ویژهبیش از 500 پست ارسال کرده استبیش از 1000 پست ارسال کرده استبیش از 1500 پست ارسال کرده استبیش از 2000 پست ارسال کرده استبیش از 2500پست ارسال کرده استبیش از 3000 پست ارسال کرده استبیش از 3500 پست ارسال کرده استبیش از 4000 پست ارسال کرده استبیش از 500 دیدگاه ارسال کردهبیش از 1000 دیدگاه ارسال کردهبیش از 1500 دیدگاه ارسال کردهبیش از 2000 دیدگاه ارسال کردهبیش از 2500 دیدگاه ارسال کردهبیش از 3000 دیدگاه ارسال کردهبیش از 3500 دیدگاه ارسال کردهبیش از 4000 دیدگاه ارسال کردهبیش از 4500 دیدگاه ارسال کردهبیش از 5000 دیدگاه ارسال کرده
مهدی تاکنون 209 کاربر را به جامعه مجازي میکروبلاگ اجتماعی توئیتی دعوت کرده است.
براي افزايش کاربران دعوت شده از بخش ارسال دعوتنامه اقدام نماييد.

کد QR شخصی

بدون پست

پستی با درخواست های شما وجود ندارد.