ارسال پیام خصوصی ارسال پیام به mohammadhesam

زاوش


45

3339 پست

1.34 پست درروز

دنبال شدگان

نمایش همه

مدال هاي من

کاربر وفادار 5بیش از 500 پست ارسال کرده استبیش از 1000 پست ارسال کرده استبیش از 1500 پست ارسال کرده استبیش از 2000 پست ارسال کرده استبیش از 2500پست ارسال کرده استبیش از 3000 پست ارسال کرده استبیش از 500 دیدگاه ارسال کردهبیش از 1000 دیدگاه ارسال کردهبیش از 1500 دیدگاه ارسال کردهبیش از 2000 دیدگاه ارسال کرده
زاوش کسي را به جامعه مجازي میکروبلاگ اجتماعی توئیتی معرفي نکرده است.
براي دعوت کاربران ومعرفي جامعه مجازي میکروبلاگ اجتماعی توئیتی از بخش ارسال دعوتنامه اقدام نماييد.

کد QR شخصی

زاوش
زاوش

[c4][/c4]مبادا که فراموش کنی روزی شادیش ارزویت بود... صبور باش و ساکت!!!!!!!!! [c4][/c4]

زاوش
زاوش

**

ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد

بر دل فاطمه داغ عالم شد

فرا رسیدن ماه محرم را به عزادارن راستینش تسلیت عرض میکنم

**

url.jpg

تصوير پيوست

شبکه میکروبلاگ اجتماعی توئیتی

مشاهده دانلود
زاوش
زاوش

کوتاه ترین جوک جهان:
.
دو تا زن کنار همدیگه ساکت نشسته بودن !

زاوش
زاوش

از جملة رفتگان این راه دراز،
باز آمده ای كو كه بما گوید راز؟
هان بر سر این دو راهه از روی نیاز،
چیزی نگذاری كه نمی آیی باز!
گر من ز می مغانه مستم، هستم،
گر كافر و گبر و بت پرستم، هستم،
هر طایفه ای بمن گمانی دارد،
من زان خودم، چنانكه هستم هستم
می خوردن و شاد بودن آئین منست،
فارغ بودن ز كفر و دین؛ دین منست؛
گفتم بعروس دهر: كابین تو چیست؟
گفتا: دل خرم تو كابین منست

میکروبلاگ اجتماعی توئیتی
براي حمايت از ما روزي يک بار برو روي تبليغات سمت راست کليک کنيد
زاوش
زاوش

مورد داشتیم ورودی 92 رفته آموزشو گفته استاد نیومده توپ بدین بازی کنیم !!!

زاوش
زاوش

گاهی آنقدر دلتنگ کسی میشوی که اگر خودش بفهمد خجالت میکشد

زاوش
زاوش

اقا ی چیزی کشف کردم، دقت کنین:
عصر حجر، عصر اطلاعات، عصر ارتباطات، عصر فن آوری، عصر دیجیتال.....
همه اینا ثابت میکنن که پیشرفت بشر همیشه در عصر صورت گرفته و از صبح زود بیدار شدن آدم به جایی نمیرسه!!!
بببببببعععلهه!!!!!!

زاوش
زاوش

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾـﺎﻡ ﺍﯾـﻨـﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ِ " ﻣﺎﺯﺍﺭﺍﺗﯽ " ﺩﯾﺪﻡ
ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﻢ ﺑﮕﻢ :
ﭼﺮﺍ ﺩﯾــﺮ ﺍﻭﻣﺪﯼ ؟؟
ﺑﻌﺪﺵ ﺭﻭ ﺑﮑﻨﻢ ﻃﺮﻑ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﮕﻢ :
ﺍﺍﺍﺍﻭﻩ ﺍﻭﻩ ﺑـﺒﺨﺸﯿﺪ ﻓﮏ ﮐـﺮﺩﻡ ﺑﺎﺑـﺎﻣﻪ؛ ﺑﻌـﺪ ﭘﯿــﺎﺩﻩ ﺷﻢ

میکروبلاگ اجتماعی توئیتی
براي حمايت از ما روزي يک بار برو روي تبليغات سمت راست کليک کنيد
زاوش
زاوش

ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﺗﺮﻡ ﭘﻴﺶ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ ﺗﻮ ﺟﺰﻭﻩ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺷﻤﺎﺭﻣﻮﻧﻮ
ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ
ﺧﻮﺩﺵ ﻛﻪ ﻧﺪﯾﺪ
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺁﺧﺮ ﺗﺮﻡ ﻫﻢ ﺟﺰﻭﺷﻮ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﺒﺎﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺱ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺳﻼﻡ ﻧﺎﺯﯼ ﺟﻮﻥ

زاوش
زاوش

ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺎﺑﻔﻬﻤﻰ ﭘﻮﻝ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺘﻪ ...
ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻰ 2 ﺳﺎﻝ ﺗﻨﻬﺎﻯ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺮﺑﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﭼﻘﺪ
ﺳﺨﺘﻪ ...
ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻰ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺷﻐﻞ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭼﻘﺪ ﺳﺨﺘﻪ ...
ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻮﻝ ﭼﻘﺪ
ﺳﺨﺘﻪ ….
ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻲ بوق زدن پشت ماشین عروس عشقت چه حالی داره
ﺑﭽﻪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭼﻘﺪ ﺳﺨﺘﻪ ...
ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﻔﻬﻤﻲ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﻐﺾ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺨﺮﺕ ﻧﻜﻨﻦ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻩ
ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﭼﻘﺪ ﺳﺨﺘﻪ ...
ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ
ﻋﺸﻘﺖ ﭼﻘﺪ ﺳﺨﺘﻪ ...
ﺁﺭﻩ ﻣﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺯ ﺑﭽﮕﻰ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮﮒ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ
پ.ن :باید دختر میشدی تا بفهمی اینا درد نیست

18 دیدگاه 2 . .
اين ارسال را پسنديده اند