http://twitty.ir/pershan
خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست! لحن بعضی ها زمستونیه!... [درباره]

محمد

هرچی میخوای بدونی از خودم بپرس! درباره
ارسال پیام خصوصی ارسال پیام به pershan

محمد


20

3397 پست

1.36 پست درروز

مازندران

دنبال شدگان

نمایش همه

مدال هاي من

بیش از 500 پست ارسال کرده استبیش از 1000 پست ارسال کرده استبیش از 1500 پست ارسال کرده استبیش از 2000 پست ارسال کرده استبیش از 2500پست ارسال کرده استبیش از 3000 پست ارسال کرده استبیش از 500 دیدگاه ارسال کردهبیش از 1000 دیدگاه ارسال کردهبیش از 1500 دیدگاه ارسال کردهبیش از 2000 دیدگاه ارسال کردهبیش از 2500 دیدگاه ارسال کردهبیش از 3000 دیدگاه ارسال کردهبیش از 3500 دیدگاه ارسال کرده
محمد کسي را به جامعه مجازي میکروبلاگ اجتماعی توئیتی معرفي نکرده است.
براي دعوت کاربران ومعرفي جامعه مجازي میکروبلاگ اجتماعی توئیتی از بخش ارسال دعوتنامه اقدام نماييد.

کد QR شخصی

آرزوهایت را برآورده می کند خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند‏!‏

امضا: تو چه میفهمی حال و روز کسی را که دیگر هیـــــــــــچ نگاهی دلش را نمی لرزاند..؟!؟!

از هر چه ترسيديم به سرمان آمد!بيا تمرين كنيم كمي از خوشبختي بترسيم.

امضا: تو چه میفهمی حال و روز کسی را که دیگر هیـــــــــــچ نگاهی دلش را نمی لرزاند..؟!؟!