نسخه‌ی قابل چاپ
(1397/04/02)

برایت دعا می کنم
هر شب که یاد خاطره های مهربانت خلوتم را بارانی می کند
هر شب که حضور مهربانت همه ی فضای قلبم را غرق در انتظاری بی پایان میکند
هر شب.....
هرگاه که نزدیکتر از همیشه با خدا درد و دل می کنم
برایت دعا می کنم مهربان من
دعا می کنم که هیچ گاه جز به شوق ، چشم های مهربانت غرق اشک نشود
دعا می کنم که هرگز دستهای پر مهرت تنها نماند
دعا می کنم که قلب عزیزت همیشه غرق در شادی باشد
دعا می کنم بهترین ها ازان تو باشد
مهربانم من همیشه تو را دعا میکنم

ارسال شده توسط mary32 در تاریخ 1394/10/20 - 23:57
لینک مستقیم : http://twitty.ir/view/post:239848
در بودن یا نبودن یعنی نگاه تو...