نسخه‌ی قابل چاپ
(1397/04/04)

دلم به حال سیگارم می‌سوزد
من میسوزم، سیگارم هم با من می‌سوزد!
من به جرم عاشقی و سیگار به جرم رفاقت
چه مردم بیشعوری! همه می‌گویند این رفیق را ترک کن!


ارسال شده توسط mary32 در تاریخ 1395/02/10 - 00:48
لینک مستقیم : http://twitty.ir/view/post:240062
در سیگار(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅