نسخه‌ی قابل چاپ
(1397/04/04)

تـمـام سـیگـارهـای دنـیـا را هـم کـه دود کـنـی


تـنـهـایـیـت تـوجـه هـیـچـکـسـی...را


جـلـب نـخـواهـد کـرد


جـز پـیـرمـرد سـیـگـار فـروش...


ارسال شده توسط mary32 در تاریخ 1395/02/10 - 01:00
لینک مستقیم : http://twitty.ir/view/post:240063
در سیگار(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅