@مهدي از تپــش هــای قلبم...خواستنت را کــه بگیــرم..می ایستد!!! {-211-}
امضا: ♥بهارهܓ.✿ܓ✿ܓ✿

تاریخ درج:5 سال و 2 ماه و 5 روز و 9 ساعت و 51 دقیقه قبل در دل نوشته هادیدگاه
(4 سال و 10 ماه و 13 روز و 1 ساعت و 23 دقیقه قبل)

ای واااااااااااااااای من {-211-}{-211-}

گزارش·
(4 سال و 9 ماه و 22 روز و 10 ساعت و 37 دقیقه قبل)

تاریخ انقضایت که تمام شود از callتبدیل میشوی بهmisscall!
به همین راحتی!!!!

گزارش·
(4 سال و 9 ماه و 5 روز و 7 ساعت و 35 دقیقه قبل)

{-30-}

گزارش·

لایک

(6 کاربر)