@مهدي از تپــش هــای قلبم...خواستنت را کــه بگیــرم..می ایستد!!! {-211-}
امضا: ♥بهارهܓ.✿ܓ✿ܓ✿

تاریخ درج:4 سال و 11 ماه و 1 روز و 9 ساعت و 52 دقیقه قبل در دل نوشته هادیدگاه
(4 سال و 7 ماه و 9 روز و 1 ساعت و 25 دقیقه قبل)

ای واااااااااااااااای من {-211-}{-211-}

گزارش·
(4 سال و 6 ماه و 18 روز و 10 ساعت و 38 دقیقه قبل)

تاریخ انقضایت که تمام شود از callتبدیل میشوی بهmisscall!
به همین راحتی!!!!

گزارش·
(4 سال و 6 ماه و 1 روز و 7 ساعت و 36 دقیقه قبل)

{-30-}

گزارش·

لایک

(6 کاربر)