"بغض هايم"
را به آسمان سپرده ام
"خدا"
به خيركند باران
امشب را...!!!

تاریخ درج:5 سال و 1 ماه و 4 روز و 23 ساعت و 4 دقیقه قبللایک

(4 کاربر)