شب...
شب که میشه تو کوچه ی غم،
اشک من میشه ستاره...!

من...
چشمامو به ابرا میدم،
آسمون بارون می باره...!

امضا: تو چه میفهمی حال و روز کسی را که دیگر هیـــــــــــچ نگاهی دلش را نمی لرزاند..؟!؟!

تاریخ درج:4 سال و 7 ماه و 20 روز و 2 ساعت و 34 دقیقه قبللایک

(7 کاربر)