امضا: هميشه سرم بالاست . . . چون بالاسرم خداست!

تاریخ درج:3 سال و 7 ماه و 3 روز و 14 ساعت و 9 دقیقه قبل در کیوسکدیدگاه
(3 سال و 7 ماه و 1 روز و 13 ساعت و 18 دقیقه قبل)

{-9-}

گزارش·
(3 سال و 6 ماه و 28 روز و 2 ساعت و 46 دقیقه قبل)

{-14-}

گزارش·

لایک

(4 کاربر)