امضا: هميشه سرم بالاست . . . چون بالاسرم خداست!

تاریخ درج:3 سال و 10 ماه و 6 روز و 6 ساعت و 41 دقیقه قبل در کیوسکدیدگاه
(3 سال و 10 ماه و 4 روز و 5 ساعت و 50 دقیقه قبل)

{-9-}

گزارش·
(3 سال و 10 ماه و 9 ساعت و 18 دقیقه قبل)

{-14-}

گزارش·

لایک

(4 کاربر)