نگران اشک* هایم نباش ! از لبخندم بترس که معنایش اشک* های فردای توست

امضا: خدا در دست های بسته غنچه ... خدا راز دل دریاست ...خدا عشق است

تاریخ درج:2 سال و 11 ماه و 9 روز و 23 ساعت و 23 دقیقه قبل در دل دو حرفی من توسط موبایل



دیدگاه
(2 سال و 11 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 33 دقیقه قبل)

نگران اشک* هایم نباش !

گزارش·

لایک

(1 کاربر)