هیچ کس حق ندارد راه عشق را قضاوت کند جز آنکه در عشق سفر کرده باشد

امضا: خدا در دست های بسته غنچه ... خدا راز دل دریاست ...خدا عشق است

تاریخ درج:2 سال و 11 ماه و 9 روز و 23 ساعت و 16 دقیقه قبل در دل دو حرفی من توسط موبایللایک

(1 کاربر)