هیچ کس حق ندارد راه عشق را قضاوت کند جز آنکه در عشق سفر کرده باشد

امضا: خدا در دست های بسته غنچه ... خدا راز دل دریاست ...خدا عشق است

تاریخ درج:3 سال و 2 ماه و 15 روز و 21 ساعت و 17 دقیقه قبل در دل دو حرفی من توسط موبایللایک

(1 کاربر)