چتر در باران ایستاده ام در اتوبوس چشم در چشم های نا گفتنی اش. یک نفر گفت: آقا جای خالی بفرمایید» چه غمگنانه است وقتی در باران به تو چتر تعارف می کنند…

امضا: خدا در دست های بسته غنچه ... خدا راز دل دریاست ...خدا عشق است

تاریخ درج:3 سال و 2 ماه و 13 روز و 5 ساعت و 6 دقیقه قبل در دل دو حرفی من توسط موبایللایک

(1 کاربر)