عشق از تو مرا من ساخت...اما تو نمی فهمی من تو شده ام تو من... این را تو نمی فهمی من بید تبر خورده تو تیغ تبر بودی معنای شکستن را حتی تو نمی فهمی لیلاترم از لیلا ...افسانه ی عــشقم را مَردُم همه فهمیدند ! اما تو نمی فهمی ..!!

امضا: خدا در دست های بسته غنچه ... خدا راز دل دریاست ...خدا عشق است

تاریخ درج:3 سال و 2 ماه و 13 روز و 5 ساعت قبل در دل دو حرفی من توسط موبایللایک

(1 کاربر)