بـدتـریـن کـاری کـه مـمـکنـه در حـق کـسـی بـکـنـی، ایـنـه کـه عـاشـقـش نـبـاشـی و عـاشـقـش کـنـی ... وقـتـی قـرار نـیـسـت بـهـش احـسـاسـی داشـتـه بـاشـی، نـابـودش نـکـن... لــطــفــاً !

امضا: خدا در دست های بسته غنچه ... خدا راز دل دریاست ...خدا عشق است

تاریخ درج:2 سال و 10 ماه و 15 روز و 16 ساعت و 51 دقیقه قبل توسط موبایلدیدگاه
(2 سال و 10 ماه و 14 روز و 19 ساعت و 55 دقیقه قبل)

وقـتـی قـرار نـیـسـت بـهـش احـسـاسـی داشـتـه بـاشـی، نـابـودش نـکـن... لــطــفــاً !

گزارش·

لایک

(1 کاربر)