بـدتـریـن کـاری کـه مـمـکنـه در حـق کـسـی بـکـنـی، ایـنـه کـه عـاشـقـش نـبـاشـی و عـاشـقـش کـنـی ... وقـتـی قـرار نـیـسـت بـهـش احـسـاسـی داشـتـه بـاشـی، نـابـودش نـکـن... لــطــفــاً !

امضا: خدا در دست های بسته غنچه ... خدا راز دل دریاست ...خدا عشق است

تاریخ درج:3 سال و 1 ماه و 21 روز و 14 ساعت و 56 دقیقه قبل توسط موبایلدیدگاه
(3 سال و 1 ماه و 20 روز و 18 ساعت قبل)

وقـتـی قـرار نـیـسـت بـهـش احـسـاسـی داشـتـه بـاشـی، نـابـودش نـکـن... لــطــفــاً !

گزارش·

لایک

(1 کاربر)