زنده باد سکوت ...که سرشار از سخنان ناگفته است .زنده باد دلتنگی های آدمی ...و یادهایی که ترانه می خوانند .

تاریخ درج:2 سال و 9 ماه و 20 روز و 16 ساعت و 21 دقیقه قبل