زنده باد سکوت ...که سرشار از سخنان ناگفته است .زنده باد دلتنگی های آدمی ...و یادهایی که ترانه می خوانند .

تاریخ درج:3 سال و 24 روز و 4 ساعت و 31 دقیقه قبل