mary
mary32
(مدیر سایت)ناظر ارسال ها

 قلبــم را عصب کشی کرده ام


دیگر نه از سردی نگاهی می لرزد


و نه از گرمی آغوشی می تپد.... !

امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم

تاریخ درج:2 سال و 7 ماه و 16 روز و 19 ساعت و 9 دقیقه قبل در بهترین دوستانلایک

(1 کاربر)