mary
mary32
(مدیر سایت)ناظر ارسال ها
برایت دعا می کنم
هر شب که یاد خاطره های مهربانت خلوتم را بارانی می کند
هر شب که حضور مهربانت همه ی فضای قلبم را غرق در انتظاری بی پایان میکند
هر شب.....
هرگاه که نزدیکتر از همیشه با خدا درد و دل می کنم
برایت دعا می کنم مهربان من
دعا می کنم که هیچ گاه جز به شوق ، چشم های مهربانت غرق اشک نشود
دعا می کنم که هرگز دستهای پر مهرت تنها نماند
دعا می کنم که قلب عزیزت همیشه غرق در شادی باشد
دعا می کنم بهترین ها ازان تو باشد
مهربانم من همیشه تو را دعا میکنم
امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم

تاریخ درج:2 سال و 5 ماه و 12 روز و 13 ساعت و 36 دقیقه قبل در بودن یا نبودن یعنی نگاه تو...