mary
mary32
(مدیر سایت)ناظر ارسال ها
ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ
ﻧﻤﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ...
ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ
ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﻣﺎ
ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﻗﻄﺎﺭ ﮐﻮﭼﮑﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﯾﮏ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺗﺎ ﻗﻄﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺭﯾﻞ ﺩﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ...
امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم

تاریخ درج:2 سال و 1 ماه و 26 روز و 14 ساعت و 26 دقیقه قبل در سیگار(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅لایک

(1 کاربر)