مـردم و زنـدہ شـدم تـا ڪـہ تـو لبخنـد زدے


بارالـهـا ملـڪ المـوت بہ این زیبــایے ... ؟❣angoor.jpg


امضا: هميشه سرم بالاست . . . چون بالاسرم خداست!

تاریخ درج:1 سال و 10 ماه و 29 روز و 22 ساعت و 1 دقیقه قبل در اخراجي هاي مجازيلایک

(2 کاربر)