آنقدر قوی باش تا هر روز

با نگاه تازه ای با زندگی روبه رو شوی…


زندگی یک مسابقه نیست،

بلکه سفری است که هر قدم از مسیر آن را…

باید لمس کرد،

چشید،

و لذت برد…08382889562332859762.jpg
امضا: هميشه سرم بالاست . . . چون بالاسرم خداست!

تاریخ درج:1 سال و 10 ماه و 29 روز و 21 ساعت و 59 دقیقه قبل در اخراجي هاي مجازيلایک

(2 کاربر)