mary
mary32
(مدیر سایت)ناظر ارسال ها

نحوه دعا کردن در اوج گرفتاری

امضا: به نام خدایی که دغدغه ی از دست دادنش را ندارم

تاریخ درج:1 سال و 6 ماه و 18 روز و 9 ساعت و 21 دقیقه قبل در خنده بازارپیوست عکس:
IKNrPRt9l1kXjTo8Eoyr_03_d7e0721c1bd1c52d5a949c5f77fbc9fb_image.jpg
IKNrPRt9l1kXjTo8Eoyr_03_d7e0721c1bd1c52d5a949c5f77fbc9fb_image.jpg · 500x499px, 16KB
دیدگاه
(1 سال و 5 ماه و 22 روز و 7 ساعت و 6 دقیقه قبل)

{-20-}

گزارش·

لایک

(2 کاربر)